> Commercialista Milano | Studio Salina Del Torre, Dottori Commercialisti Associati

“Studio Salina del Torre & Partners”   eshte   nje    Studio    komercialistesh, ekspertesh    dhe    revizoresh   kontabel   me  qender ne Milano.

Ortaket dhe konsulentet e “Studios” bashkepununojne me    disa  nga  studiot       me prestigjose ligjore, te noterve  dhe te konsulences se punes duke formuar nje    skuader    eficiente dhe te kualifikuar  qe i garantojne klienteve sherbime    dhe raporte te personalizuara.

“Studio” eshte  e ndare ne sektore  qe  kryejne sherbime te perditesuara dhe te kualifikuara, duke filluar qe nga bizneset e vogla deri tek kompanite e medhaja, duke ju pergjigjur me perpikmeri nevojave te clienti dhe duke   ofruar   zgjidhje competente per problematikat e paraqitura.

Stafi   azhornohet   cdo  dite  me  te  rejat  ligjore    duke ndikuar ne   menyre  te drejtperdrejt   ne  sherbimin   e   ofruar ndaj klientit.

Ndermjet shoqerise “ SALINADELTORRE SERVIZI SRL”, perpunohen te dhenat kontabel dhe te gjitha sherbimet e tjera te lidhura me to.

“Studio” pergatit  preventiva te personalizuara per cdo kerkese te klientit.